Domů na seznam kázání z bible, Voda života.

Trojnásobné spasení, spasení ducha, duše a těla
kázání z bible

     Od 1.1.2007 jsou kázání dostupná na požádání, pokud si chcete kázání stáhnout, napiště email na info zavináč fotobit.cz, můžete také použít lampárnu
Album
Voda života 1989 - 1994
Popis
    Římanům, 9, 9:
     9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
     10 Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení.
    
     Filipským 2,12:
     Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší.
    
     Efezským 2,8:
     Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.
    
     Jaký je vztah těchto veršů z bible a těch mnoha dalších, které o spasení v bibli jsou? Jsme spaseni, nebo spaseni teprve budeme?
Nahráno
Ned?lní shromážd?ní 10.4.94
Autor
Alexandr Flek
Délka
01:25:45
ISIC
CZ-C23-003187
Download mp3
Download wma

Toto kázání je součástí projektu "digitalizace kázání Voda života". Můžete stáhnout kázání na téma bible (Boží slovo), strach, bůh, manželství, víra, láska, ježíš, odpuštění, probuzení, církev, a další.
TOPlist
CNW:Counter