Domů na seznam kázání z bible, Voda života.

Kázání z Bible v mp3
Voda života / Slovo života
Celková délka:
3d 06:30:47
Velikost MP3
2 115,1MB
Velikost WMA
805,7MB

     Od 1.1.2007 jsou kázání dostupná na požádání, pokud si chcete kázání stáhnout, napiště email na info zavináč fotobit.cz, můžete také použít lampárnu

Top kázání

Chraň své srdce, 1:33 (27.9.92)
Bůh je věrný, a co ty?, 2:21 (10.10.93)
Izrael-Boží priorita, 1:18 (3.8.94)
Jak vypadá Bůh?, 2:17 (13.10.94)

Další zpracovaná kázání

Vykoupení z chudoby, 1:39 (4.10.90)
Reprodukce, 2:15 (27.10.90)
Svoboda od strachu, 2:12 (6.12.90)
Rozšiř svou vizi, 2:00 (13.1.91)
Firma Bůh a synové, 1:16 (7.3.91)
Všechno ostatní jsou lejna, 12:59 (12.10.91)
Donuť Boha jednat, 2:17 (19.12.91)
Boží oblíbenci, 1:29 (15.4.92)
Nehemiáš stavitel, 2:04 (16.4.92)
Bůh bude tvá odplata, 1:26 (25.10.92)
Milovat znamená rozumět, 1:33 (27.12.92)
Vyučování o rodině, 2:07 (14.1.94)
Bůh víry, ne magie, 1:24 (20.2.94)
Probuzení na Slovensku, 1:56 (25.3.94)
Čtyři body probuzení, 1:25 (2.4.94)
Svoboda od strachu, 2:12 (2.4.94)
Militantní církev, 1:24 (4.4.94)
Vyslání misionářů, 12:56 (6.7.94)
Ztracená generace, 1:02 (16.10.94)
Bůh má bohatý život, 2:02 (30.10.94)
Léto milosti stále trvá, 1:27 (18.12.94)
Hledej Boží slávu, 1:25 (25.12.94)

Ostatní kázání

Boží láska (22.10.89)
Velké a malé stádo (19.11.89)
Nedělejte co vám Bůh neřekne (26.11.89)
Voda života (17.12.89)
Práce šlechtí člověka (18.1.90)
Kristonošové (4.2.90)
Dětská víra (22.2.90)
Hliněná nádoba (17.6.90)
Cena za milost (28.6.90)
O motlitbě (2.8.90)
Jděte po všem světě (12.8.90)
Následuj své svědomí (2.9.90)
Modlitba válečná (20.9.90)
Vítězící víra (27.9.90)
Život nového stvoření (30.9.90)
Dary služebností v církvi (6.10.90)
Vykoupení z chudoby II (11.10.90)
Služba poradce (13.10.90)
Růst v novozákonní církvi (27.10.90)
Odpuštění ve jménu Ježíše (1.11.90)
Peníze a prosperita v Božím slově (10.11.90)
Naše spravedlnost v Bohu (15.11.90)
Neděle (16.12.90)
Církev Ježíšova nevěsta (23.12.90)
Okupační pomazání (14.1.91)
7x krev Ježíše (17.1.91)
O čem mluví krev Ježíše (17.1.91)
Ty máš autoritu ve jménu Ježíše Krista (24.1.91)
Kdo je Bůh (25.1.91)
Kdo je náš Bůh (25.1.91)
Modlitba a vymítání démonů (26.1.91)
Poznej co pro tebe Ježíš udělal (31.1.91)
Odvaž se chtít (28.2.91)
Ježíš a ty jste jedno (3.3.91)
Kontejnery Boží moci (14.3.91)
Poslední slovo bude mít Ježíš (17.3.91)
Pronázledování a pokora (21.3.91)
Dívej se na Boha (28.3.91)
Ježíš vstal z mrtvých (31.3.91)
Pokoj podle Boha nebo podle satana? (4.4.91)
Dlužíš někomu poklad (7.4.91)
Sobota (13.4.91)
Růst do Kristovy plnosti (21.4.91)
Ustanovte Boží standard v národech (25.4.91)
Náš Otec Bůh (28.4.91)
Jednej podle Božího slova a Bůh udělá zázrak (2.5.91)
Zaberte zem (10.5.91)
Probuzenízení lidu v Československu (12.5.91)
Jak přivést Boží království do Čekoslovenska (16.5.91)
Evangelizace (19.5.91)
Voda života ze svatyně tvého srdce (19.5.91)
Vybaven pro 90. Léta (23.5.91)
Mysli jako Bůh (26.5.91)
Víra ti dává ovoce (6.6.91)
O církvi (13.6.91)
Víra není romantika (16.6.91)
Kdo je Ježíš (20.6.91)
Past na Ježíše (23.6.91)
Ježíš - člověk, který nezhřešil (27.6.91)
Odplata je za práci (30.6.91)
Kdo je Ježíš - Ježíš je zázračný (4.7.91)
On to udělal za nás (11.7.91)
Nehřešit je snadné (14.7.91)
Ježíš žije (18.7.91)
Neděle (17.8.91)
Jak si Bůh dobyl jméno (15.9.91)
Dej Bohu svoji duši (12.10.91)
Boží řeč je živá (12.10.91)
Jak zbořit vězení tohoto světa (9.11.91)
Na Božích cestách jsi bezpečný (9.11.91)
Boží pevnost ve tvé mysli (10.11.91)
Víra v Boha - odpočinek od hysterie (19.11.91)
Církev služebníků (17.12.91)
Slovo se stane tělem skrze tebe (21.12.91)
Boží pohled na manželství (22.12.91)
Bůh je náš smluvní partner (22.12.91)
Půlnoční evangelizace (24.12.91)
Přihlédni ke svým cestám (26.12.91)
Citlivost a rozhodnost - klíč k výsledkům v roce 1992 (18.1.92)
Bůh se nestydí za svou církev (19.1.92)
Milosrdní jako Bůh (12.4.92)
Víra - důvod věcí, které nejsou vidět (20.5.92)
Znamení letnic - zázračná církev (7.6.92)
Trojpramenný provázek (11.6.92)
Na co tu jsme (14.6.92)
Kristova církev - Eliáš posledích dnů (21.6.92)
Církev - Boží beranidlo posledních časů (4.7.92)
Soužení působí vytvalost (16.7.92)
Trojjediný člověk (30.7.92)
Boží a ďáblova sklizeň posledních dnů (6.8.92)
Seminář o zakládání církví (13.8.92)
Mobilizace místní církve (14.8.92)
Věrnost a vize - klíče pro efektivní evangelizaci (15.8.92)
Pouze pro muže (16.8.92)
Jste Boží semeno v Československu (24.8.92)
Pozdvihni se nad království (30.8.92)
Víra je poslušnost (18.10.92)
Význam vůle ve tvém životě (1.12.92)
Boží bázeň naše korouhev (6.12.92)
Boží království je vás (20.12.92)
Duch evangelizace (24.1.93)
Bůh tě povolal a vyvolil (31.1.93)
Ale bůh (7.2.93)
Pozdvihni nyní očí svých (21.2.93)
Boží slovo změní náš národ (28.2.93)
Jsi s Kristem v Bohu (7.3.93)
Tvojí službou je věřit (14.3.93)
Realita našeho vykoupení z hříchu, nemoci a bídy (21.3.93)
Co Adam ztratil v ráji, Ježíš vrací v církvi (25.3.93)
Bůh dává nadpřirozený vzrůst (4.4.93)
Bůh a manželství v posledních časech (10.4.93)
Bůh a manželství v posledních časech (10.4.93)
Máme nejvyššího kněze, který nám rozumí (11.4.93)
Boží průkopnická generace (12.4.93)
Staň se služebníkem vize (18.4.93)
?? (23.4.93)
Proč žehnáme Izraeli? (2.5.93)
Jsme Boží aktivita na zemi (9.5.93)
Znamení letnic - probuzená církev (30.5.93)
Bůh je lepší, než si myslíš (27.6.93)
Můj Pán je můj pomocník (4.7.93)
Stů?? (26.7.93)
Proč církev potřebuje svět (1.8.93)
Neměj starosti, Bůh je všemohoucí (8.8.93)
Bratislava (10.8.93)
Hlad - síla díky které nezemřeš (12.9.93)
Boží charakter (23.9.93)
Bůh není kolektivista (3.10.93)
Bůh je tvůj pravý otec (24.10.93)
Posilněte se a dodělejte (31.10.93)
Buď upřímný sám k sobě (14.11.93)
Nejsi jen syn, ale dědic a šafář (21.11.93)
Zastavte se na cestách (28.11.93)
Vítězná víra (29.11.93)
Ježíš říká: Pojď za mnou (5.12.93)
Utrpení (3.1.94)
Utrpení (18.1.94)
Jdi po Boží vysoké cestě (23.1.94)
Utrpení (25.1.94)
Brno (6.2.94)
Jsme živé kamení v Božím chrámu (13.2.94)
Neděle (27.2.94)
Čtyři znaky probuzenecké generace (6.3.94)
Duch probuzení je duch modlitby (13.3.94)
Moc zbožné rozhodnosti (20.3.94)
Dary služebností v církvi (24.3.94)
Vždycky vítězství v Kristu (27.3.94)
Neděle (27.3.94)
Jak úspěšně odrážet ďáblovy útoky (2.4.94)
Buď věrným služebníkem (3.4.94)
Dary služebností v církvi (7.4.94)
Církev a probuzení posledních časů (22.4.94)
Sni Boží sny (24.4.94)
Princip probuzení a růst církve (26.4.94)
Cesta těla a cesta ducha (22.5.94)
Volný předmět láska (25.5.94)
Štestí versus štěstíčko (29.5.94)
Boží slovo změní náš národ (5.6.94)
Služ Bohu každý den (19.6.94)
Jak můžeš opravdově žít s Bohem (10.8.94)
Jsi dlužník (28.8.94)
Neděle (4.9.94)
Jak být silný v osobní motlitbě (5.10.94)
Neděle (9.10.94)
?? (23.10.94)
Bůh ti nedal ducha strachu (6.11.94)
Bůh ti stvořil nové a měkké srdce (20.11.94)
Církevní shromáždění (20.11.94)
Bůh tě zachráníl a učinil vzácným (11.12.94)
Bůh má mnoho lidí v tomto městě (25.12.94)
Neděle (30.4.95)
Hledej Boží tvář (8.10.95)
o NBK (11.8.96)
NBK (13.7.97)
TOPlist
CNW:Counter